Ανακοινώσεις

 • Ακύρωση εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Φυσικής

  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση των Τομέων:

  1. Θεωρητικής Φυσικής,
  2. Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών,
  3. Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών

  του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τις προκηρύξεις αριθμ.: 1439/05-05-2023, 1440/05-05-2023 και 1441/05-05-2023, διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες για εκπροσώπους Ε.Τ.Ε.Π. στους παραπάνω Τομείς. Κατά συνέπεια δεν θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία η οποία είχε οριστεί για την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023.

 • Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) - ΕΔΙΠ

  Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη
  εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή
  του στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
  Ιωαννίνων.

  Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο.

 • Ακύρωση εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής

  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με την προκήρυξη αριθμ. 1400/28-04-2023, διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες. Κατά συνέπεια δεν θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία η οποία είχε οριστεί για την Τετάρτη 28 Ιουνίου  2023.  

 • Δημόσια Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

  Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα "Διπλωματική Εργασία" και επιθυμούν να βαθμολογηθούν στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2022-2023, θα παρουσιάσουν δημόσια τις διπλωματικές τους εργασίες τη Δευτέρα 03 Ιουλίου 2023 με φυσική παρουσία στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος. Η κάθε παρουσίαση θα είναι διάρκειας 15 λεπτών συμπεριλαμβανομένων και των ερωτήσεων.

  Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει τα μέλη ΔΕΠ-επιβλέποντες των διπλωματικών εργασιών να αποστείλουν μέχρι τις 24 Ιουνίου 2023 το σχετικό αρχείο παρουσίασης στη Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή (συμβατή με Powerpoint, Impress ή AdobeReader).

  Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα δημοσιευθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Τμήματος, η δημόσια παρουσίαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος και απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση βαθμολογίας του μαθήματος "Διπλωματική Εργασία".

 • Αξιολογήσεις Μαθημάτων ΠΜΣ "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες"

  Αξιολογήσεις Μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες", εαρινού εξαμήνου Α.Ε. 2022 - 2023.  

  Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

  Κατά το διάστημα από 1 Ιουνίου 2023 – 15 Ιουνίου 2023 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» του Τμήματος Φυσικής, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας, προσπαθήστε από Η/Υ.

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο σας παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

  Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

   

 • Αξιολογήσεις Μαθημάτων ΠΜΣ "Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική"

  Αξιολογήσεις Μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Φυσική με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική", εαρινού εξαμήνου Α.Ε. 2022 - 2023.  

  Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

  Κατά το διάστημα από 1 Ιουνίου 2023 – 15 Ιουνίου 2023 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Φυσική με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική” του Τμήματος Φυσικής, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας, προσπαθήστε από Η/Υ.

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο σας παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

  Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

   

 • Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

  Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Δημήτριου Μπέη με τίτλο: ««Κβαντικές διορθώσεις του πίνακα ανάμειξης των quark στην Ενεργή Θεωρία του Καθιερωμένου Προτύπου»» θα γίνει την  Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, ώρα 11:00 π.μ. - Κτήριο Φ2 - Αίθουσα Συνεδριάσεων των Τομέων (Αναγνωστήριο).

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • *** Αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2023 ***

  Σας ανακοινώνουμε πως λόγω των επικείμενων εθνικών εκλογών έχουν γίνει αλλαγές στο Πρόγραμμα Εξετάσεων του Ιουνίου 2023.

  Το νέο πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Τμήματος (μενού "Γρήγορη Πρόσβαση" στα δεξιά).

 • Δημοσίευση Β' Συμπληρωματικής Προκήρυξης Φοιτητών για Κινητικότητα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση

  Προς όλους
  τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψ. διδάκτορες)
  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Αναρτήθηκε η Β' Συμπληρωματική Προκήρυξη του Σχεδίου 2022, για την Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση.


  Όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο

  https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

  Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων έως ότου εξαντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

  Επικοινωνία: smitropatuoi.gr

  Από τη
  Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 • Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ΦΟΙΤΗΤΩΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ επιμορφωτικά σεμινάρια  με αντικείμενο τη σύνδεση σπουδών με αγορά εργασίας  και τους τρόπους αναβάθμισης ποιότητας της εκπαίδευσης  (29 και 30 Μαΐου 2023)

  Στο πλαίσιο έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου μας, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω δύο (2) διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ του Πανεπιστημίου μας:

  1. «Σύνδεση Σπουδών με Αγορά Εργασίας και Κοινωνία» (29-5-2023)

  Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, 11:00-14:00.

  2. «Τρόποι Αναβάθμισης Ποιότητας Εκπαίδευσης» (30-5-2023)

  Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τρίτη 30 Μαΐου 2023, 15:00-18:00.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):

  Προπτυχιακοί Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η πρόσκληση δεν απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

  ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν ένα ή και τα δύο σεμινάρια.

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):

  Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, ώρα 13.00 μ.μ. στην παρακάτω ιστοσελίδα:

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί
  την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 ώρα 13:00 μ.μ

  http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/fa

  Σημείωση: Η συμμετοχή των φοιτητών θα βασισθεί στη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης αίτησης (μέγιστος αριθμός θέσεων ανά σεμινάριο: 300 άτομα).

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Αναστάσιου Γρηγοριάδη με θέμα: «Επιτάχυνση ηλεκτρονίων σε σχετικιστικές ταχύτητες με χρήση υπερισχυρού laser» θα γίνει την Πέμπτη 25/05/2023 και ώρα 10:00.

  Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Φυσικής, κτίριο Φ2, 3ος  όροφος, αναγνωστήριο.

 • ERASMUS+: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (INFO-DAY)

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Η Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την διά ζώσης πραγματοποίηση Ενημερωτικής Συνάντησης - Παρουσίασης (Info-Day) για το πρόγραμμα Erasmus+, Σχέδιο 2023, την Τετάρτη, 17/05/2023 και ώρα 12.00-14.00, στην Αίθουσα Τελετών 'Γ. Μυλωνάς', και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να την παρακολουθήσουν.

  Από τη
  Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 • Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022 - 2023

  Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο (https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Dianomis_Earinou_2022.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

  Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

  Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

  Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.
   

 • Κατάταξη φοιτητών Erasmus+ placement

  Kατάταξη φοιτητών για συμμετοχή στο συμπληρωματικό πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ placement ακ. έτους 2022-2023

  Eγκρίθηκε η κατάταξη των φοιτητών για συμμετοχή στο συμπληρωματικό πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ placement ακ. έτους 2022-2023 ως κάτωθι: 

  1. Α.Μ. 8195
  2. Α.Μ. 828
  3. Α.Μ. 761
  4. Α.Μ. 8621

   

 • Αναστολή του εκπαιδευτικού έργου λόγω των Βουλευτικών Εκλογών

  Λόγω των Βουλευτικών Εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Μαΐου 2023 και για τη διευκόλυνση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, ανακοινώνεται η αναστολή του εκπαιδευτικού έργου  από την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 έως και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

  Ιωάννινα, 11 Μαΐου 2023

  Από την Πρυτανεία

 • Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

  Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Δημήτριου Ευστρατίου με τίτλο: «Aspects of False Vacuum Decay» θα γίνει την  Τετάρτη 17 Μαϊου 2023, ώρα 14:00 μ.μ.- Κτήριο Φ2, Αίθουσα Συνεδριάσεων των Τομέων (Αναγνωστήριο).

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής

  Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία από 01-09-2023 έως 31-08-2025

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών: α) Αστρογεωφυσικής, β) Θεωρητικής Φυσικής, γ) Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και δ) Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών, με θητεία από 01-09-2023 έως 31-08-2025.

  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: gramphysatuoi.gr έως και την  Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 13.00.

  Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023, από ώρα 09:30 έως και 11:30 αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας.

  Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο.

 • Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής

  Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή/τρια του/της, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών, στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής, με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024.

  Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28.06.2023, ημέρα Τετάρτη, ηλεκτρονικά, από 09:00 π.μ. μέχρι 12:00 μεσημβρινή.

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη σχετική Προκήρυξη, καθώς και την Αίτηση Υποψηφιότητας.

 • Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής

  Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή/τρια του/της, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών, στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής, με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024.

  Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28.06.2023, ημέρα Τετάρτη, ηλεκτρονικά, από 09:00 π.μ. μέχρι 12:00 μεσημβρινή.

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη σχετική Προκήρυξη, καθώς και την Αίτηση Υποψηφιότητας.

 • Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων

  Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών Ε.ΔΙ.Π. στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία από 01-09-2023 έως και 31-08-2024

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του:

  1. των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Αστρογεωφυσικής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

  2. των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

  3. των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

  4. των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

  με θητεία από 01-09-2023 έως και 31-08-2024.

  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: gramphysatuoi.gr () έως και την  Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 13.00.

  Η ημερομηνία και οι ώρες διεξαγωγής, σύμφωνα με τις συνημμένες προκηρύξεις, είναι: Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:00 έως και 11:00 .

  Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, οι εκλογές θα διεξαχθούν την επόμενη μέρα, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, κατά τις ίδιες ώρες

  Για το πλήρες κείμενο των προκηρύξεων παρακαλούμε ανατρέξτε στα συνημμένα αρχεία.

Pages