Ανακοινώσεις

 • Δηλώσεις μαθημάτων - ΠΜΣ «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»

  Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 04-03-2024 έως και τη Τετάρτη 20-03-2024.

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο:

  https://classweb.uoi.gr

   

 • Ενημερωτική συνάντηση Erasmus+

  Ενόψει της επερχόμενης προκήρυξης φοιτητικής κινητικότητας στα πλαίσια της δράσης Erasmus+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για τους/τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/ήτριες από τον Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματος Καθ. Ν. Χατζηαναστασίου.

  Η ενημερωτική συνάντηση θα γίνει διαδικτυακά, μέσω Teams, την Τρίτη 05/03, στις 12:00. Το κλειδί για τη σχετική Ομάδα του Teams είναι: nyaux6z

   

  Ν. Χατζηαναστασίου

  Καθηγητής

  Τμηματικώς Υπεύθυνος Erasmus+

 • Δηλώσεις μαθημάτων - ΠΜΣ Φυσικής

  Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του "ΠΜΣ Φυσικής με ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική"

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών του «ΠΜΣ Φυσικής με ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική»  για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 01-03-2024 έως και την Παρασκευή 08-03-2024.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του θα επιλέξουν πρώτα κατεύθυνση και στη συνέχεια θα δηλώσουν τα μαθήματα.

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο:

  https://classweb.uoi.gr

   

 • ERASMUS+: Ενημέρωση για τη δημοσίευση της Προκήρυξης για Φοιτητές_Σχέδιο 2023 (Σπουδές και/ή Πρακτική Άσκηση)

  Ενημερώνονται οι φοιτητές/φοιτήτριες ότι οι Προκηρύξεις για το Σχέδιο 2023 Erasmus+,
  Μακροχρόνια και Βραχυχρόνια* Κινητικότητα Φοιτητών 
  με σκοπό τις Σπουδές και/ή την Πρακτική Άσκηση
  πρόκειται να δημοσιευθούν τέλη Μαρτίου 2024 (και θα παραμείνουν ενεργές έως τέλη Απριλίου 2024).
   
  Συνεπώς, οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για κινητικότητα, την συγκεκριμένη περίοδο
  (τέλη Μαρτίου - τέλη Απριλίου 2024).
   
   
  Επισημαίνεται ότι οι κινητικότητες (εφόσον εγκριθούν) θα μπορούν να υλοποιηθούν ως εξής:
  * για Σπουδέςεαρινό εξάμηνο 2024/25 (να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου 2025)
  για Πρακτική Άσκησηγια δραστηριότητες μεταξύ αρχές Σεπτεμβρίου 2024 και τέλη Ιουλίου 2025
   

  Πριν την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να μελετήσουν πολύ προσεκτικά

  (i) το κείμενο με τους ‘Γενικούς Όρους και Κανόνες – Παράρτημα της Προκήρυξης', καθώς και

  (ii) την ‘Προκήρυξη’,

  για κάθε δράση ξεχωριστά.

      Για να υποβάλει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια φάκελο υποψηφιότητας για κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές, θα πρέπει:

  -         να διατηρεί την φοιτητική του/της ιδιότητα,

  -         να έχει ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλαδή ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να ενεργοποιήσει e-mail της μορφής usernameatuoi.gr

  , όπου username είναι το όνομα χρήστη και password ο κωδικός πρόσβασης που έχει στο φοιτητολόγιο

  -         να επιλέξει Πανεπιστήμιο – εταίρο (από τον κατάλογο Διμερών Συμφωνιών) το οποίο έχει ήδη υπογράψει Συμφωνία αποκλειστικά με το οικείο Τμήμα προέλευσης του φοιτητή/της φοιτήτριας,

  -         να σχεδιάσει το πρόγραμμα σπουδών (φόρτου εργασίας περίπου 30 ECTS) που θα παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, και την αντιστοιχία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συμπληρώνοντας το έντυπο Learning Agreement
  (πρόκειται για προσχέδιο που δεν θα φέρει υπογραφές),

  -         να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά που απαιτούνται (Ηλεκτρονική Αίτηση, Συμφωνία Σπουδών, Βεβαιώσεις Αναλυτικής Βαθμολογίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, Επιστολή – στην ελληνική γλώσσα – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το Τμήμα προέλευσης, Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών, Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας).

   

  Για να υποβάλει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια φάκελο υποψηφιότητας για κινητικότητα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει:

  -    να διατηρεί τη φοιτητική του/της ιδιότητα (κατά τη διάρκεια υποβολής αίτησης, ενώ στη συνέχεια μπορεί να μετακινηθεί ως πρόσφατα απόφοιτος/η),

  -    να έχει ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλαδή ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να ενεργοποιήσει e-mail της μορφής usernameatuoi.gr

  , όπου username είναι το όνομα χρήστη και password ο κωδικός πρόσβασης που έχει στο φοιτητολόγιο (cronos),

  -    να έχει συμφωνήσει με έναν φορέα υποδοχής (στις επιλέξιμες χώρες**) και να έχει λάβει ηλεκτρονικά ‘Letter of Acceptance’,

  -    να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά που απαιτούνται (Ηλεκτρονική Αίτηση, Letter of Acceptance, Επιστολή – στην ελληνική γλώσσα – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το Τμήμα προέλευσης, Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας στην ελληνική γλώσσα, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Βιογραφικό Σημείωμα).

   

  * Βραχυχρόνια κινητικότητα (5-30 ημέρες με φυσική παρουσία) με σκοπό τις Σπουδές, θα προβλέπεται μόνο για υποψ. διδάκτορες (φοιτητές/φοιτήτριες 3ου κύκλου).
  Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για βραχυχρόνια κινητικότητα αποτελεί η (i) ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας και (ii) η σύμφωνη γνώμη του πανεπιστημίου - εταίρου.
  Περισσότερες πληροφορίες θα περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη Προκήρυξη.

  **τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και οι χώρες Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκίας, Σερβία,
  Ελβετία (μόνο για σπουδές, υπό προϋποθέσεις), Ηνωμ. Βασίλειο (σπουδές/πρακτική άσκηση, υπό προϋποθέσεις).

  Από τη

  Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 • Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

  Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024

  Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ. 605/26-02-2024 εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτος 2023-2024 οι κάτωθι:

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  α/α

  Αρ.Πρωτ.

  Ημ/νια Πρωτ.

  1

  886

  29/1/2024

  2

  908

  5/2/2024

  3

  937

  9/2/2024

  4

  941

  12/2/2024

  Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν με email (gramphysatuoi.gr) ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και τη Δευτέρα  04-03-2024 τα παρακάτω για την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι τις 10 Μαρτίου 2024, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

   Οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο Αίτησης Πτυχίου/Διπλώματος και Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)
  2. Έντυπο Δήλωσης Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)
  3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να τακτοποιήσουν πιθανές εκκρεμότητές τους με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

  Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν από τον πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο λογαριασμό τους και στην αίτησή τους θα πρέπει να αναγράφουν και το προσωπικό τους e-mail, καθώς ο ιδρυματικός λογαριασμός τους θα απενεργοποιηθεί μόλις ανακηρυχθούν.

  Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν εκπονήσει Διπλωματική εργασία ή έχουν κάνει Πρακτική άσκηση να το αναφέρουν στην αίτηση λήψης πτυχίου.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να αποστείλετε e-mail gramphysatuoi.gr

  ή να καλέσετε στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (τηλ. 26510 07490).

 • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024

  Τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον παρακάτω σύνδεσμο: 

  https://physics.uoi.gr/el/node/910

  Παρακαλούμε παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις μαθημάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο ecourse.

 • Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - Ακαδημαϊκή εμπειρία

  Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για την παροχή διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Φυσικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων”

  Ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για την παροχή διδακτικού έργου κατά το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Φυσικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», δεδομένου ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

 • ΒΡΑΒΕΙΑ L'ORÉAL-UNESCO ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  YΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ L'ORÉAL-UNESCO ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 2024

  Περισσότερες πληροφορίες στo συνημμένo αρχείo.

 • Ανακοίνωση Διδασκόντων Τμήματος Φυσικής για το Σχέδιο Νόμου

  Ανακοίνωση Διδασκόντων Τμήματος Φυσικής για το Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων»

  Οι Διδάσκοντες του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζουν κατά πλειοψηφία την αντίθεσή τους με τα προβλεπόμενα στην πρόταση νόμου: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», για τους εξής πέντε λόγους:

  1) Προβλέπεται η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, κάτι που ρητώς και πέραν κάθε αμφιβολίας απαγορεύεται από το Σύνταγμα της χώρας (άρθρο 16). Η παράκαμψη, με χρήση νομικών τεχνασμάτων, της σαφέστατα εκπεφρασμένης Συνταγματικής απαγόρευσης θα έχει άμεσες συνέπειες στο αίσθημα δικαιοσύνης των πολιτών και στην αντίληψη περί του κράτους δικαίου. Εάν η πολιτεία επιλέξει την ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, οφείλει πρώτα να προβεί σε αναθεώρηση του Συντάγματος.

  2) Η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων συνεπάγεται καταρχήν αναζήτηση κερδοφορίας, πιθανόν σε βάρος της ποιότητας σπουδών και συνακόλουθα την εμπορευματοποίηση των πτυχίων. Ενδεικτικές των προθέσεων είναι οι μειωμένες απαιτήσεις εισαγωγής των φοιτητών/τριών σε αυτά, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα θέματα ισονομίας μεταξύ των πολιτών. Επιπλέον, τα λειτουργικά πλαίσια μπορούν να διαφέρουν από όσα ισχύουν για τα δημόσια ΑΕΙ και να τίθενται περιορισμοί στην ελεύθερη ακαδημαϊκή σκέψη και αναζήτηση, στη διατύπωση γνώμης και στη διάχυση της γνώσης ως κοινωνικό αγαθό.

  3) Η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων θα οδηγήσει πιθανότατα σε πανεπιστήμια με προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένων στις ανάγκες συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Αυτό θα έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Δημόσιων Πανεπιστημίων.

  4) Θεωρούμε ότι η συζήτηση από την Πολιτεία για την ανώτατη εκπαίδευση θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην ενίσχυση των Δημόσιων Πανεπιστημίων και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (π.χ. χρόνια υποστελέχωση σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, ανεπαρκής χρηματοδότηση, γραφειοκρατία, φθορά υποδομών).

  5) Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ένα Τμήμα στην ακριτική βορειοδυτική περιφέρεια της χώρας, με μακρά και αναγνωρισμένη παράδοση και προσφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων Φυσικών καθώς και στην επιστημονική έρευνα αιχμής. Το καταστρεπτικό οικονομικό αποτύπωμα της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης και της πανδημίας covid19, αποτρέπει τη μέση ελληνική οικογένεια να επιλέξει σπουδές σε πόλη εκτός του τόπου διαμονής της, με αποτέλεσμα ενίοτε το οικονομικό κόστος να προτάσσεται της ποιότητας σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων σε μεγάλες πληθυσμιακά πόλεις θα περιορίσει την προσέλκυση φοιτητών/τριών σε ΑΕΙ της Ελληνικής περιφέρειας και πιθανόν να οδηγήσει στην συρρίκνωση - αν όχι τον αφανισμό - αυτών. Προφανώς οι εξελίξεις δεν αφορούν μόνο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αλλά και στην Περιφέρεια Ηπείρου, για την οποία το Ίδρυμά μας υπήρξε - και εξακολουθεί να είναι - μοχλός ανάπτυξης σε όλους του τομείς.

  Καλούμε λοιπόν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ να λάβει υπόψη τις εύλογες ανησυχίες της πλειοψηφίας των διδασκόντων του Τμήματός μας και να μην προβεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις για την ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, παρακάμπτοντας το άρθρο 16 του Συντάγματος, αλλά να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης του Δημόσιου Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα των Περιφερειακών Τμημάτων.

 • Εγγραφές στα "EPΓAΣTHPIA ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ & ΟΠΤΙΚΗΣ"

  Ιωάννινα 14 – 2 – 2024

  A N A K O I N Ω Σ H

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ "EPΓAΣTHPIA ΚΥΜΑΝΣΕΝ & ΟΠΤΙΚΗΣ"

  Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Εργαστήρια Κυμάνσεων & Οπτικής» (ΕΚΟ) κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2023-24 θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτό και να επιλέξουν το τμήμα τους. Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 15-2-2024 στις 9:00 μέχρι και την Πέμπτη 22-2-2024 στις 14:00 στο email fpapadop@uoi.gr (κα Φωτεινή Παπαδοπούλου). Σημειώνεται ότι η εγγραφή στο Εργαστήριο δεν υποκαθιστά τη δήλωση του μαθήματος στο Φοιτητολόγιο (classweb).

  Τα Τμήματα είναι:

  Τμήμα A: Τρίτη 15:00 – 19:00 [Μόνο Άρτιοι]

  Τμήμα Β: Τετάρτη 15:00 – 19:00 [Μόνο Περιττοί]

  Τμήμα Γ: Πέμπτη 15:00 – 19:00

  Τα Τμήματα θα είναι, κατά το δυνατόν, ισοκατανεμημένα. Για να εξασφαλιστεί αυτό, πιθανόν να απαιτηθεί μετακίνηση κάποιων φοιτητών/τριων σε άλλο διαθέσιμο τμήμα. Για τη μετακίνηση αυτή κριτήριο θα αποτελέσει η σειρά προτεραιότητας εγγραφής.

  Περαιτέρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις Σημειώσεις, το μάθημα προετοιμασίας κλπ, θα δοθούν με προσεχή ανακοίνωση στο ecourse, στο μάθημα των ΕΚΟ, στο οποίο επίσης πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές/τριες: https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1574

  O Συντονιστής του Μαθήματος
  Σ. Κοέν

 • Πρόγραμμα ημερίδας παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

  Η ημερίδα παρουσίασης των προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 εξ αποστάσεως, μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου https://meet.jit.si/bourlinos (μέσω Google Chrome).

  Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 10:00 και θα είναι 15λεπτες (10-12 λεπτά παρουσίαση + 3 λεπτά ερωτήσεις).

  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

 • Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

  Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Σπυρίδωνα Λιόντου με τίτλο "Σχεδιασμός Συστήματος Ανάγνωσης για τη Δοκιμή των Ηλεκτρονικών Σκανδαλισμού Μιονίων του Πειράματος CMS στον Επιταχυντή HL-LHC στο CERN" θα γίνει την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 16:00 μ.μ. διαδικτυακά στο σύνδεσμο

  https://cern.zoom.us/j/65629032433?pwd=Z3d3cng3dWhFMUFzSE1yQzc3WFNidz09  

 • Ανακοίνωση για την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με τις διαδικτυακές εξετάσεις

  Ανακοίνωση του Τμήματος Φυσικής του ΠΙ για την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με τις διαδικτυακές εξετάσεις κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο

  Αναφορικά με την υπ. αριθ. 579/1-2-2024 εγκύκλιο που απέστειλε στα ΑΕΙ ο Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδ. Ζώρας και τη σχετική, κατά πλειοψηφία, απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας κατά την υπ' αριθ. 1160/2-2-2024 συνεδρίασή της, η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής διευκρινίζει τα ακολούθα:

  Α. Επί ζητημάτων αρχής

  Η ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία είναι κατάκτηση αιώνων στα ανά τον κόσμο πανεπιστήμια και κάθε προσπάθεια υπονόμευσής της, πέραν του αντιδημοκρατικού της χαρακτήρα, τελικά οδηγεί στον σκοταδισμό. Οι εξετάσεις αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία (περιεχόμενο σπουδών, τρόποι διδασκαλίας, τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών/τριών) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Φυσικής ανταποκρίνεται πάντα με υπευθυνότητα στις ανάγκες των φοιτητών και των φοιτητριών, σεβόμενο τις επιταγές του Συντάγματος και των νόμων της χώρας μας.

  Η επάρκεια (ή μη) της ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις μας, αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές/τριες μας καθώς και από διεθνείς οργανισμούς.

  Λόγω των παραπάνω, το Τμήμα διατυπώνει την έντονη αντίθεσή του στο περιεχόμενο της εγκυκλίου 579/1-2-2024 του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο ευθέως υπονομεύει την ακαδημαϊκή ελευθερία και το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.

  Β. Επί του πρακτέου

  Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου γίνεται μνεία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης μαθημάτων κατά την περίοδο της πανδημίας λόγω COVID-19. Δεδομένου ότι εμείς πραγματοποιήσαμε τις εν λόγω εξετάσεις, γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα (συνυπολογίζοντας το αντικείμενο σπουδών και τον τόπο), τα συνοδά προβλήματα. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτιμηθεί το γεγονός ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των υποδομών του Ιδρύματος μας.

  Εκτιμάται ότι με λιγότερα προβλήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν:

  • εκκρεμούσες εξετάσεις Διπλωματικών Εργασιών (προπτυχιακός κύκλος σπουδών)

  • παρουσιάσεις εργασιών (προπτυχιακός κύκλος σπουδών)

  • εξετάσεις εργασιών στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Κύκλων Σπουδών

  • εξετάσεις Διδακτορικών Διατριβών.

  Ασφαλώς, στα πλαίσια της ακαδημαϊκής ελευθερίας, είναι κατανοητό ότι είναι δυνατή (για τα μη-εργαστηριακά μαθήματα) η πραγματοποίηση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης στο βαθμό που κάποιο μέλος ΔΕΠ εκτιμά ότι αυτή θα είναι αδιάβλητη. Ωστόσο, παρ’ όλο που το Τμήμα θα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των διαδικτυακών εξετάσεων, εκφράζει την έντονη επιφύλαξή του για το εάν αυτό είναι πράγματι εφικτό, ιδιαίτερα όταν αναδύονται και ζητήματα σχετιζόμενα με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

 • Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας

  Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η πρόσκληση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων) με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων.

  Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4308-2-2-2024-anakoinosi-programmatos-ellino-vretanikis-synergasias-akad-etos-2023-2024

  Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://bit.ly/49yLUNt

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

  Ανακοινώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής που έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 2024 αποφασίστηκε η συνέχιση της κατάληψης των χώρων του Τμήματος από το Σάββατο 3 έως και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.

  Συνεπώς η πραγματοποίηση των εξετάσεων που είχαν προγραμματιστεί για την ανωτέρω εβδομάδα με φυσική παρουσία δεν καθίσταται δυνατή. Οι προγραμματισμένες εξετάσεις της Δευτέρας 5 και της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου 2024 αναβάλλονται.

  Νεότερες ανακοινώσεις για τον χρόνο και τον τρόπο εξέτασης στα μαθήματα της εβδομάδας 5-9 Φεβρουαρίου 2024, καθώς και όσων οι εξετάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα, θα ακολουθήσουν έπειτα από τη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής που προγραμματίζεται για την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024.

  Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο ecourse και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   

 • Πίνακας Προσωρινής Κατάταξης - Ακαδημαϊκή Διδακτική Εμπειρία

  Απόφαση κατάρτισης Πίνακα Προσωρινής Κατάταξης των υποψηφίων για την παροχή διδακτικού έργου στο Τμήμα Φυσικής στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής, στην υπ’ αρ. 602/01-02-2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση του Πίνακα Προσωρινής Κατάταξης των υποψηφίων για την παροχή διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Φυσικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», για τη θέση-Επιστημονικό πεδίο «Φιλοσοφία και Σύγχρονες Κατευθύνσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

  Σημειώνεται ότι επιλέγεται ο/η πρώτος/η στην κατάταξη υποψήφιος/α και οι υπόλοιποι/ες είναι επιλαχόντες/ούσες.

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι/ες στο συνημμένο αρχείο.

 • Προκήρυξη για την εισαγωγή πέντε (5) υποψηφίων διδακτόρων

  Προκήρυξη για την εισαγωγή πέντε (5) υποψηφίων διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

  Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 09-02-2024  [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphysatuoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα].

  Περισσότερες πληροφορίες στα  συνημμένα αρχεία.

Pages