Ανακοινώσεις

 • Πρακτική Άσκηση Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024: Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

  Την 1 Νοεμβρίου και 6 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθούν Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους φοιτητές των Τμημάτων του Π.Ι. Οι Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τις διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών. Επίσης, στις εκδηλώσεις θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

  Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Ενότητα: «Νέα») στη διεύθυνση: https://bitly.ws/YtKJ

  Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: http://gpa.uoi.gr/.

  Διαρκής ενημέρωση:

  http://gpa.uoi.gr

  https://www.facebook.com/gpauoi

  Επικοινωνία για φοιτητές: studentsatgpa.uoi.gr

 • CLIMABOROUGH PROJECT - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 • Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024

  Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Xeimerinou_2023_24.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024*. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την *Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023*. 

  Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

  Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

  Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (https://eudoxus.gr/contact).

 • Πρόσκληση σε διάλεξη υποψηφίου για θέση Αναπληρωτή Καθηγητή

  Καλούνται οι φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος και τα μέλη του  εκλεκτορικού σε διάλεξη του κ Αχιλλέα Πασσιά (Sorbonne University, France)  με θέμα «Πρόοδος στο AdS(3) τοπίο» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω ms-teams  την Παρασκευή  3 Νοεμβρίου ώρα 13:00. Ο κ Α. Πασσιάς είναι υποψήφιος για  την πλήρωση μίας  κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών».

  Σχετικό link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay59AzvjFnS0Jo4uuB96kHOoAUqZAQ1u57C63flk4pS41%40thread.tacv2/1697963971709?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22a9164f7d-7d0b-42ea-b9f0-8658aa3bdb38%22%7d

 • Πρόσκληση σε διάλεξη υποψηφίου για θέση Καθηγητή/Αναπληρωτή Καθηγητή

  Καλούνται οι φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος και τα μέλη των αντίστοιχων εκλεκτορικών σε διάλεξη του κ Βασιλείου Οικονόμου (ΑΠΘ) με θέμα «Κοσμολογία και Αστροσωματιδιακή Φυσική πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω ms-teams την Πέμπτη  2 Νοεμβρίου ώρα 13:00. Ο κ Β. Οικονόμου είναι υποψήφιος για  την πλήρωση μίας  κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών».

  Σχετικό link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay59AzvjFnS0Jo4uuB96kHOoAUqZAQ1u57C63flk4pS41%40thread.tacv2/1697963971709?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22a9164f7d-7d0b-42ea-b9f0-8658aa3bdb38%22%7d

   

 • Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

  Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Αλέξανδρου Σαράφη με τίτλο "Χαρακτηρισμός οργανικών υλικών (ξύλων) με συνδυασμένη  χρήση των τεχνικών LIBS και μηχανικής εκμάθησης" θα γίνει τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ. στο Κτήριο Φ2  Αίθουσα Συνεδριάσεων των Τομέων (Αναγνωστήριο).

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΛΟΣ 365

  Λόγω δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας  «Δήλος» του GRNET δεν αποδίδονται αυτόματα οι Άδειες Χρήσης του Office365 και οι  χρήστες κατά την εγγραφή τους στην υπηρεσία  λαμβάνουν τα μηνύματα:

    «Oops, κάτι πήγε στραβά καθώς ετοιμάζαμε τον λογαριασμό σας. Παρακαλώ επικοινωνήστε ……………  του ιδρύματός σας. »

  «Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες  Office365 για εσάς . Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε ………. πληροφορίες.»

  Μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος οι Άδειες Χρήσης του Office365 θα αποδίδονται χειροκίνητα από τον Διαχειριστή του φορέα εντός 24  ωρών.

  Παρακαλούνται οι χρήστες να δοκιμάσουν  την εγκατάσταση του Office365 - Ms Teams  μετά το χρονικό αυτό διάστημα.

  Αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί μέσα σε 24 ώρες τότε επικοινωνήστε με το blankoffice365@uoi.gr">office365@uoi.gr

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και εγκατάσταση του Οfice365 και MsTeams μπορούν να δουν τις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οδηγίες ενεργοποίησης άδειας χρήσης Office365  και Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας MSTeams .

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Στέφανου Νάνου με θέμα: «Μηχανισμοί ηλεκτρονικής σύλληψης και ιονισμού σε ταχείες κρούσεις ιόντων-ατόμων» θα γίνει την Παρασκευή 27/10/2023 και ώρα 11.00.

  Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα σεμιναρίων του τρίτου ορόφου στο κτήριο Φ2 του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Επιτυχόντες των ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής ακ. έτους 2023-2024

  Το Τμήμα Φυσικής στη Συνέλευσή του συνεδρία αριθμ. 591/18-10-2023 ενέκρινε την επιλογή των επιτυχόντων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ως κάτωθι:

  ΠΜΣ: «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  α/α

  Αρ.Πρωτ.

  Ημ/νια Πρωτ.

  1

  1904

  13/7/2023

  2

  10

  4/9/2023

  3

  11

  4/9/2023

  4

  38

  8/9/2023

  5

  77

  15/9/2023

  6

  92

  18/6/2023

  7

  110

  20/9/2023

   

  ΠΜΣ: «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  α/α

  Αρ.Πρωτ.

  Ημ/νια Πρωτ.

  1

  79

  15/9/2023

  2

  147

  22/9/2023

   

  «ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και την Πειραματική Φυσική»

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  α/α

  Αρ.Πρωτ.

  Ημ/νια Πρωτ.

  1

  131

  21/9/2023

  2

  1962

  22/8/2023

  3

  1936

  27/7/2023

  4

  141

  22/9/2023

  5

  53

  12/9/2023

  6

  1963

  22/8/2023

  7

  29

  7/9/2023

  8

  89

  18/9/2023

  9

  120

  20/9/2023

  Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν με email ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Παρασκευή 27/10/2023 τα παρακάτω για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
  5. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)

   

 • Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

  Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής  χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024

  Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ. 591/18-10-2023 εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτος 2023-2024 οι κάτωθι:

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  α/α

  Αρ.Πρωτ.

  Ημ/νια Πρωτ.

  1

  1886

  10/7/2023

  2

  34

  7/9/2023

  3

  203

  29/9/2023

  4

  236

  5/10/2023

  5

  237

  5/10/2023

  6

  258

  9/10/2023

  Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν με email (gramphysatuoi.gr) ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Παρασκευή 27/10/2023 τα παρακάτω για την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
 • ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

  Η διημερίδα θα πραγματοποιθεί την Πέμπτη  19 Οκτωβρίου  2023

  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ:  Zoom

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 • Λέσχη Μαθηματικών

  Εκ μέρους της Λέσχης Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών προσκαλούμε στην πρώτη διάλεξη της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Οκτώβρη 2023, 2-3 μ.μ. στο  Αμφιθέατρο 3 του Τμήματoς με τίτλο:

  Από τα πουλιά στα αεροπλάνα: Ο ρόλος των Drag & Lift στην αεροπορία και τον αθλητισμό

  Επισυνάπτεται το poster της διάλεξης.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κ. Αικατερίνης Φερεντίνου με θέμα: «Απεικονιστική Φασματοσκοπία αργών (meV) φωτοηλεκτρονίων στο άτομο του Sr: Συντονισμοί Stark κατωφλίου και μεγάλου χρόνου ζωής και συντονισμοί glory»  θα γίνει την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00.

  Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα παρουσιάσεων του Τμήματος Φυσικής, κτίριο Φ2, 3ος όροφος, αναγνωστήριο.

 • Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

  Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Χρήστου Γκουλέκα με τίτλο "Μελέτη της επιρροής της στρατοσφαιρικής ροής στη βαροκλινική αστάθεια" θα γίνει την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Φ2-317-320 (Εργαστήριο Μετεωρολογίας).

 • Έναρξη νέων μαθημάτων γερμανικής και ρωσικής γλώσσας από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 • ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ-ΙΚΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

  Υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων:

  α) Ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών/τριων σε διεθνείς διαγωνισμούς και  β) Χορήγησης βραβείου σε ομάδες φοιτητών/τριων που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς

  Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς και χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς, που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021 (ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/29-10-2021) θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα:

  Α) Το κείμενο της πρόσκλησης του προγράμματος ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς και το έντυπο αίτησης βρίσκονται στο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4196

  Η συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων από τις Γραμματείες των τμημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 16/10/2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

  Β) Το κείμενο της ανακοίνωσης του προγράμματος χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/diethneis-diagonismoi/vraveia-se-proteysases-i-diakritheises-omades-foititon

  Η συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων από τις Γραμματείες των τμημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός μηνός από τη λήψη της διάκρισης και έως τις 15/12/2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

   

 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος από τις 09 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

   Οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο Αίτησης Πτυχίου/Διπλώματος και Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)
  2. Έντυπο Δήλωσης Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)
  3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να τακτοποιήσουν πιθανές εκκρεμότητές τους με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

  Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν από τον πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο λογαριασμό τους και στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφουν και το προσωπικό τους e-mail, καθώς ο ιδρυματικός λογαριασμός τους θα απενεργοποιηθεί μόλις ανακηρυχθούν.

  Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν εκπονήσει Διπλωματική εργασία ή έχουν κάνει Πρακτική άσκηση να το αναφέρουν στην αίτηση λήψης πτυχίου.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να αποστείλετε e-mail gramphysatuoi.gr

  ή να καλέσετε στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (τηλ. 26510 07490).

 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

  Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από τη Δευτέρα 09.10.2023 έως και τη Δευτέρα 23.10.2023 σε 2 εξεταστικές περιόδους (χειμερινή εξεταστική περίοδος και εμβόλιμη/πτυχιακή εξεταστική περίοδος).

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο:

   https://classweb.uoi.gr

  ΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  Όλοι οι φοιτητές μπορούν δηλώσουν μέχρι 8 μαθήματα, εκτός από τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

  Θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων.

  Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα Επιλογής (6ο-8ο εξάμηνο) θα πρέπει να δηλώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα ECTS των περασμένων μαθημάτων να είναι 30 σε κάθε εξάμηνο

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ/ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 9ο ή και μεγαλύτερο εξάμηνο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη/πτυχιακή εξεταστική. Στην εμβόλιμη εξεταστική συμμετέχουν τα Υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και τα μαθήματα Επιλογής του εαρινού εξαμήνου, τα οποία οι φοιτητές έχουν δηλώσει έστω και μία φορά στο παρελθόν.

  Κατά συνέπεια, οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να κάνουν 2 δηλώσεις, μία δήλωση για την χειμερινή εξεταστική (μέχρι 8 μαθήματα) και μία δήλωση για την εμβόλιμη/πτυχιακή εξεταστική (μέχρι 8 μαθήματα).

  Όπως και στη δήλωση του χειμερινού εξαμήνου, θα πρέπει πρώτα να δηλωθούν τα Υποχρεωτικά μαθήματα και μετά τα μαθήματα Επιλογής.

  Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα Επιλογής (6ο-8ο εξάμηνο) θα πρέπει να δηλώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα ECTS των περασμένων μαθημάτων να είναι 30 σε κάθε εξάμηνο

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχετε αποθηκευμένο ή εκτυπωμένο αρχείο με τη δήλωση που έχετε κάνει!

  • Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ!
  • Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ "ΕΥΔΟΞΟ" ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ!

  Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων μπορείτε να αποστείλετε e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος gramphysatuoi.gr

  από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

 • Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακ. έτος 2023-2024

  Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες να ανανεώσουν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 9 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 832/Β/9-3-2018) με αίτηση που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 09 έως και 31 Οκτωβρίου 2023.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ανακοίνωση για εισαγόμενους στην Γ' βάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, έτους 2023

  Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σχετικά με τους «εισαγόμενους στην Γ' βάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, έτους 2023» 

  Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

Pages