ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ανακοινώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής που έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 2024 αποφασίστηκε η συνέχιση της κατάληψης των χώρων του Τμήματος από το Σάββατο 3 έως και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.

Συνεπώς η πραγματοποίηση των εξετάσεων που είχαν προγραμματιστεί για την ανωτέρω εβδομάδα με φυσική παρουσία δεν καθίσταται δυνατή. Οι προγραμματισμένες εξετάσεις της Δευτέρας 5 και της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου 2024 αναβάλλονται.

Νεότερες ανακοινώσεις για τον χρόνο και τον τρόπο εξέτασης στα μαθήματα της εβδομάδας 5-9 Φεβρουαρίου 2024, καθώς και όσων οι εξετάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα, θα ακολουθήσουν έπειτα από τη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής που προγραμματίζεται για την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024.

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο ecourse και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.