Πίνακας Προσωρινής Κατάταξης - Ακαδημαϊκή Διδακτική Εμπειρία

Απόφαση κατάρτισης Πίνακα Προσωρινής Κατάταξης των υποψηφίων για την παροχή διδακτικού έργου στο Τμήμα Φυσικής στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής, στην υπ’ αρ. 602/01-02-2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση του Πίνακα Προσωρινής Κατάταξης των υποψηφίων για την παροχή διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Φυσικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», για τη θέση-Επιστημονικό πεδίο «Φιλοσοφία και Σύγχρονες Κατευθύνσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Σημειώνεται ότι επιλέγεται ο/η πρώτος/η στην κατάταξη υποψήφιος/α και οι υπόλοιποι/ες είναι επιλαχόντες/ούσες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι/ες στο συνημμένο αρχείο.