Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές

Γενικά
Το ΠΜΣ στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές λητούργησε από το 2004 έως το 2014 σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου και οδηγούσε στην απονομή ΜΔΕ ή και ΔΔ σε κατόχους πτυχίων Φυσικής, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής. Σκοπός του ήταν να εκπαιδεύσει τους προαναφερόμενους πτυχιούχους έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των ερευνητικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε σύγχρονα τεχνολογικά θέματα αιχμής στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων περιλάμβανε εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα (συνεκτιμάται η γνώση κάθε άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας), αξιολόγηση του βιογραφικού των υποψηφίων καθώς και προφορική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, δύνατο να υποβληθούν σε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις καθώς και στην επιτυχή παρακολούθηση επιλεγμένων προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για την λήψη του διπλώματος απαιτείτο η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και η διεξαγωγή ερευνητικού έργου με στόχο την συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής η παρουσίαση και η αξιολόγησή της. Σύμφωνα με το νόμο 3685/2008 το πρόγραμμα αυτό έληξε την 31/12/2014.

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες
A' Εξάμηνο: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3), Θεωρία Θορύβου (2), Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών (2), Γλώσσα Assembly (Motorola + ATMEL) (2), Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες (2), Δίκτυα Υπολογιστών (2), Φίλτρα Συχνοτήτων (2), Εργαστήρια Μικοεπεξεργαστών (2), Σήματα και Συστήματα (2), Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών και Εφαρμογές (2), Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες και Εργαστήρια (2)
Β' Εζάμηνο: Αναλογικά Ηλεκτρονικά (3), Οπτικές Επικοινωνίες (2), Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με CPLD (2), Κυψελωτές Επικοινωνίες (2), Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών και Εφαρμογές (2), Εργαστήρια CPLD (2), Επεξεργασία Σήματος (Θεωρία) (2), Γραμμές Μεταφοράς Σήματος (2), Σχεδίαση Υψίσυχνων Κυκλωμάτων - RF (2), Εργαστήρια Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (2)