ΠΜΣ ΣΗΤ: open day

VIDEO Presentation

 

post Open Day...

Η συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ-ΣΗΤ ευχαριστεί για τη συμμετοχή τους στην Open Day της 11ης Σεπτέμβριου 2023 τους απόφοιτους του Προγράμματος κ.κ.

 • Νικήτα Λούκα
  Notre Dame University: Research Engineer
  nloukasatnd.edu
 • Σταύρο Μάλλιο
  Imperial College London: Electronics Engineer
  stavros.malliosatcern.ch
 • Αθανάσιο Παγώνη
  Atos: System Architect - Senior Digital Expert
  athanasios.pagonisatatos.net
 • Γεώργιο Τάτση
  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-Certh: Ερευνητής
  gtatsisatuoi.gr
 • Σπυρίδωνα Φραγγίστα
  Huawei: Υπεύθυνος τεχνικών λύσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
  spyrosfragistasatgmail.com

Όσοι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω e-mail.

 

Σύνδεσμοι:

 

Poster: