Χριστοφιλάκης Βασίλειος

Vertical Tabs

Θέση: 
Επίκουρος Καθηγητής
Φωτογραφία: 

Πρόσθετα Στοιχεία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

•      Επαναπροσδιοριζόμενα ραδιοσυστήματα και Συνεργατικά Δίκτυα

•      Έξυπνες κεραίες - ΜΙΜΟ

•      UWB συστήματα

•      Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

•      Εξασθένιση σήματος λόγω κατακρήμνισης

•      Καταγραφή συντονισμών Schumann

•      Αντικειμενοστραφή προσέγγιση Ασύρματων Συστημάτων

Βιογραφικό: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο: 
Φ3-103
Τηλέφωνο: 
2651008542
e-mail: 
vachrist [at] uoi.gr