Ηλιακές χρωμοσφαιρικές αναρρίψεις

Διδάκτωρ: 
Δάρα - Παπαμαργαρίτη Ελένη
Επιβλέπων: 
Μπάνος Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Thursday, 10 June 1982