Ηλεκτρονιακές μεταβάσεις στα φθοριώμενα παράγωγα του βενζολίου (ΠΕΡΙΟΧΗ 4 EV έως 9,5 EV)

Διδάκτωρ: 
Φίλης Ιωάννης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Thursday, 19 March 1981