Φασματοσκοπική μελέτη των διαταραχών των άρτιας ομοτιμίας αυτοϊονιζόμενων καταστάσεων του στροντίου με διάταξη 4dnl (l=s,d,g) και στροφορμή J=0,1,2 με δύο πολωμένες ακτινοβολίες laser

Διδάκτωρ: 
Γκούτης Σωτήριος
Επιβλέπων: 
Τσέκερης Περικλής
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Thursday, 17 October 1991
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Τσέκερης Περικλής, Μπολοβίνος Αγησίλαος, Νικολαΐδης Κλεάνθης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Τσέκερης Περικλής, Μπολοβίνος Αγησίλαος, Νικολαΐδης Κλεάνθης, Φίλης Ιωάννης, Κοσμίδης Κωνσταντίνος