Ενημερωτική Συνάντηση - Παρουσίαση (Info-Day) για το πρόγραμμα Erasmus+

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων υπενθυμίζει την πραγματοποίηση Ενημερωτικής Συνάντησης - Παρουσίασης (Info-Day) για το πρόγραμμα Erasmus+, την Τετάρτη, 11/01/2023 και ώρα 12.00-14.00, στην Αίθουσα Τελετών 'Γ. Μυλωνάς', και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να την παρακολουθήσουν διά ζώσης (σημειώνεται ότι η συνάντηση δεν θα επαναληφθεί και δεν θα μεταδοθεί εξ'αποστάσεως).