Κατάταξη φοιτητών Erasmus+

Κατάταξη των φοιτητών για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+

Eγκρίθηκε η κατάταξη των φοιτητών για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ (με σκοπό τις σπουδές ή την πρακτική άσκηση) για το ακαδ. έτος 2022-2023 ως κάτωθι: 

Α/Α    Α.Μ.

1          8221

2          807

3          8030

4          797

5          8410

6          796

7          8147

8          8070

9          8444

10        8323

11        8587