Αποτελέσματα εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη  Προέδρου και Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.