Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.