ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2014

ΟΙ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ   ΤΗΝ    ΤΕΤΑΡΤΗ   15 – 1 –2014   ΚΑΙ      ΩΡΑ  9–12,  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ  6   ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. (ισόγειο)