Εξετάσεις υποψηφίων για το ΠΜΣ "Φυσικής" 2017-2018

Οι εξετάσεις του ΠΜΣ Φυσικής θα γίνουν ως ακολούθως:

1) Γραπτή Εξέταση Φυσικής: Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017, 10:00 π.μ.- 1:00 μ.μ. (Αίθουσα Φ2-119)

2) Γραπτή Εξέταση Ξένης Γλώσσας: Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017, 4:00 - 5:00 μ.μ. (Αίθουσα Φ2-119)

3) Συνέντευξη: Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017, 10:00 π.μ.- 1:00 μ.μ. (Αίθουσα Φ2-115)

 

Η Σ.Ε. του ΠΜΣ στη Φυσική