Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κου. Στυλιανού Αλεξανδρή, με θέμα: «Επίδραση του περιορισμού στη δυναμική μακρομορίων». θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: