Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι εγγραφές των Αλλοδαπών-Αλλογενών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Επισυνάπτουμε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.