Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Η ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.

Οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπογεγραμμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως από τους φοιτητές είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι κωδικοί πρόσβασης θα δοθούν με την ολοκλήρωση της εγγραφής:

  • είτε στους ίδιους τους φοιτητές
  • είτε στο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, μόνο αν αυτό αναφέρεται στην εξουσιοδότηση.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Οι φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, οφείλουν να το συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Από την Γραμματεία του Τμήματος