Έναρξη του μαθήματος "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές"

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές" θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 27/9/2017 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο 4. Εκεί θα δοθούν οδηγίες για την κατάρτιση και την διεξαγωγή των Τμημάτων των Εργαστηρίων του μαθήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά και θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 2/10/2017 στην αίθουσα Φ2-136, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά τις 29/9/2017.

Οι μη-πρωτοετείς φοιτητές (με έτη εγγραφής παλαιότερα του 2017) που δεν έχουν παρακολουθήσει τα Εργαστήρια Υπολογιστών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Εργαστήρια του τρέχοντος έτους, καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε σχετική λίστα στην Γραμματεία του Τμήματος έως την Πέμπτη 28/9/2016.

Για την συμμετοχή τους στα Τμήματα των Εργαστηρίων όλοι οι φοιτητές μετά την εγγραφή τους θα πρέπει απαραίτητα να λάβουν το λογαριασμό του επίσημου πανεπιστημιακού φοιτητικού ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) από το Κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου (ισόγειο κτηρίου διοίκησης).

 

Οι διδάσκοντες