Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας-Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΜΟΝΟ όσων δεν έκαναν χρήση του Α.Μ.Κ.Α.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την προθεσμία εγγραφής για όσους δεν έκαναν χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών.

Συνημμένο Αρχείο: