Προθεσμία εγγραφής των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

Η εγγραφή των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Επισυνάπτεται και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Συνημμένο Αρχείο: