Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

     Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από  τις 13 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2017, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

Μαζί με την αίτηση (το έντυπο επισυνάπτεται) οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Κατοικίες 

Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ)

Βιβλιάριο Υγείας του Πανεπιστημίου (εφόσον έχει χορηγηθεί)

     Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να τακτοποιήσουν πιθανές εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

12/9/2017

 

Συνημμένο Αρχείο: