Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-18

Τα μαθήματα και οι εξετάσεις  του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα διεξαχθούν σύμφωνα με το

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-18