Εξέταση στο μάθημα "Εισαγωγή στους Η/Υ"

Παρακαλούμε να δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στους Η/Υ" (εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017)