Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κου Βασιλείου Σούκερα, με τίτλο: «Μελέτη του συστήματος 6Li + p σε αντίστροφη κινηματική με το φασματόμετρο MAGNEX» θα διεξαχθεί την Πέμπτη  4-5-2017 και ώρα 10:30 στην αίθουσα παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: