Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κου Ονουφρίου Σγούρου με τίτλο: «Ελαστική Σκέδαση και μηχανισμοί αντιδράσεων κοντά στο φράγμα Coulomb για το σύστημα  7Be+28Si» θα διεξαχθεί την Πέμπτη  4-5-2017 και ώρα 9:00 στην αίθουσα παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: