Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας. Χριστίνας Παπαδοπούλου με θέμα: «Υπερταχεία (fs) μοριακή δυναμική του τολουολίου και παραγώγων αυτού στην περιοχή του υπεριωδούς κενού» θα γίνει την Τρίτη 25/4/2017 και ώρα 13.00 στην αίθουσα παρουσιάσεων του Τμήματος Φυσικής, κτίριο Φ3, 3ος όροφος, Αναγνωστήριο.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: