Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2017

Το Τμήμα Φυσικής στη Γ.Σ αριθμ. συνεδρίας 482/3-4-2017, ενέκρινε την πρόσληψη των κάτωθι Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά το έτος 2017:

Α/Α        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                                                            

1             ΛΙΟΚΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

2             ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

3             ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

4             ΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

5             ΣΕΛΕΒΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

6             ΝΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

7             ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

8             ΕΛΕΜΕ ΖΗΝΟΒΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

9             ΛΥΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

10           ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

 

 Επιλαχόντες με σειρά κατάταξης:

 

Α/Α        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                                                             

1             ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

2             ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

3             ΤΑΒΕΛΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

4             ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

5             ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

6             ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

7             ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

8             ΜΑΝΙΤΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

9             ΓΙΑΝΝΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

10           ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

11           ΓΙΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

12           ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

13           ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

 

Καλούνται οι δέκα (10) επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 5-4-2017 έως και 10-4-2017 για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491