Πρόγραμμα Πρόχειρων Ενδιάμεσων Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017

Οι πρόχειρες ενδιάμεσες εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.