Διδασκαλία μαθημάτων ΜΔΕ " Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής"

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του ΜΔΕ Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής θα διδαχθούν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Από την ΣΕΜΣ

Συνημμένο Αρχείο: