Μπάκας Νικόλαος

Vertical Tabs

Θέση: 
Επίκουρος Καθηγητής
Φωτογραφία: 

Πρόσθετα Στοιχεία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Βαρυτικά κύματα: μηχανισμοί κατάρρευσης, αλληλεπίδραση με χαμηλόσυχνες κινήσεις, επιρροή κυμάτων στη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας
  • Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα: υδροδυναμική αστάθεια συμπιεστού στρώματος, δυναμική των συνεκτικών δομών (θεωρία σχηματισμού και εξέλιξης)
  • Υδροδυναμικη αστάθεια: μετάβαση σε τυρβώδη κατάσταση και ανάμειξη στην ατμόσφαιρα, clear air turbulence, κατάρρευση κυμάτων της θάλασσας
  • Οργάνωση γεωφυσικής τύρβης σε αεροχειμάρρους και στροβίλους: στατιστική περιγραφή γεωφυσικής τύρβης, δομική ευστάθεια αεροχειμάρρων και στροβιλων και επίδραση στη γενική κυκλοφορία και στο κλίμα
Βιογραφικό: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο: 
Φ2-316
Τηλέφωνο: 
2651008599
e-mail: 
nbakas [at] uoi.gr