Σεμινάρια υποδοχής πρωτοετών

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκου έτους το Τμήμα οργανώνει σεμινάρια υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών τα οποία πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο του Τμήματος. Το πρόγραμμα σεμιναρίων διαρκεί δύο ημέρες και αποτελείται από διαλέξεις καθηγητών του Τμήματος πάνω σε επιστημονικά θέματα στο πεδίο της Φυσικής οι οποίες γίνονται σε επίπεδο κατανοητό για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.  Οι διαφάνειες των διαλέξεων υποδοχής είναι διαθέσιμες στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (βλ. http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=144)