Κόκκας Παναγιώτης

Vertical Tabs

Θέση: 
Καθηγητής
Φωτογραφία: 

Πρόσθετα Στοιχεία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών (ΦΥΕ).
  • Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης πειραματικών δεδομένων ΦΥΕ.
  • Μελέτες Κβαντικής Χρωμοδυναμικής
  • Ανάπτυξη ανιχνευτικών μεθόδων για πειράματα ΦΥΕ.
  • Ανάπτυξη συστημάτων λήψης δεδομένων και σκανδαλισμού σε πειράματα ΦΥΕ.
     
Βιογραφικό: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο: 
Φ3-304
Τηλέφωνο: 
2651008520
e-mail: 
pkokkas [at] uoi.gr