Κοέν Σαμουήλ

Vertical Tabs

Θέση: 
Καθηγητής
Φωτογραφία: 

Πρόσθετα Στοιχεία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Αλληλεπίδραση Ατόμων – Ακτινοβολίας laser (φωτοδιέγερση, φωτοϊονισμός, σύμφωνος έλεγχος φωτοϊονισμού, ανάλυση ενέργειας φωτοηλεκτρονίων, τεχνικές απεικόνισης ταχυτήτων  φωτοηλεκτρονίων    ή/και ατομικών ή μοριακών ιόντων (Velocity Map Imaging-VMI)).
  • Mικροσκοπία φωτοϊονισμού. Ο όρος αναφέρεται στην άμεση καταγραφή της ηλεκτρονιακής κυματοσυνάρτησης (μέσω τεχνικών απεικόνισης ταχυτήτων φωτοηλεκτρονίων) ενός ατομικού ή/και μοριακού συστήματος υπό την παρουσία στατικού ηλεκτρικού πεδίου.
  • Μη – γραμμική οπτική (οπτική συζυγία φάσης μέσω μίξης τεσσάρων κυμάτων, z-scan).
  • Διαδικασίες χημικού ιονισμού με εφαρμογή στην ανάπτυξη πηγών πολωμένων ηλεκτρονίων. Οπτική άντληση ατόμων. Οπτική και διαγνωστικά δεσμών ηλεκτρονίων.
  • Ανάλυση πειραματικών ατομικών φασμάτων μέσω της ημιεμπειρικής Πολυδιαυλικής Θεωρίας Κβαντικής Ατέλειας (Multichannel Quantum Defect Theory-MQDT). Κατασκευή ατομικών καμπυλών δυναμικής ενέργειας με τη χρήση πειραματικών δεδομένων και υπολογισμός ατομικών πολωσιμοτήτων.
Βιογραφικό: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο: 
Φ3-412
Τηλέφωνο: 
2651008540
e-mail: 
scohen [at] uoi.gr