Μπενής Εμμανουήλ

Vertical Tabs

Θέση: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φωτογραφία: 

Πρόσθετα Στοιχεία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Ατομική/Μοριακή Φυσική με ισχυρούς παλμούς Laser

  • Γρήγορες διαδικασίες μοριακής φωτοδιάσπασης και φωτοϊονισμού.
  • Μη γραμμικές διαδικασίες στην φασματική περιοχή VUV/XUV.  
  • Παραγωγή χαμηλής και υψηλής τάξης αρμονικών συχνοτήτων.
  • Μετρολογία υπερβραχέων παλμών - παλμοί αττοδευτερολέπτων.

Ατομική/Μοριακή Φυσική με Επιταχυντές: Κρούσεις ταχέων ιόντων-ατόμων

  • Φασματοσκοπία Auger ηλεκτρονίων υψηλής διακριτικής ικανότητας.
  • Συντονισμένες και μη-συντονισμένες διαδικασίες ελαστικής σκέδασης ηλεκτρονίων.
  • Διαδικασίες σχηματισμού διπλά και τριπλά διεγερμένων ιοντικών καταστάσεων.
  • Μετασταθείς ιοντικές καταστάσεις.

Ανάπτυξη και λειτουργία υψηλής διακριτικής ικανότητας και απόδοσης φασματόμετρων ηλεκτρονίων.

Βιογραφικό: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο: 
Φ3-406
Τηλέφωνο: 
2651008536
e-mail: 
mbenis [at] uoi.gr