Δισκόμορφοι υγροί κρύσταλλοι γραφενίου: αυτo-οργάνωση και δυναμική

Διδάκτωρ: 
Γρηγοριάδης Χρήστος
Επιβλέπων: 
Φλούδας Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Φλούδας Γεώργιος, Θεοδώρου Θεόδωρος, Λύκος Χρήστος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Φλούδας Γεώργιος, Θεοδώρου Θεόδωρος, Λύκος Χρήστος, Αυγερόπουλος Απόστολος, Κοσμάς Μάριος, Ευαγγελάκης Γεώργιος, Παπανικολάου Νικόλαος