Μελέτη και κατασκευή συστήματος πολυπλεξίας ορθογωνικών ημιτονικών σημάτων

Διδάκτωρ: 
Χρονόπουλος Σπυρίδων
Επιβλέπων: 
Κωσταράκης Παναγιώτης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κωσταράκης Παναγιώτης, Δαγκάκης Κωνσταντίνος, Ευαγγέλου Ευάγγελος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κωσταράκης Παναγιώτης, Δαγκάκης Κωνσταντίνος, Ευαγγέλου Ευάγγελος, Δρης Εμμανουήλ, Βασιλείου Μαρία, Ευαγγελάκης Γεώργιος, Φούλιας Στυλιανός