Φωτοηλεκτρονιακή φασματοσκοπική μελέτη ατομικών διαδικασιών αυτοϊονισμού

Διδάκτωρ: 
Δημητρίου Αναστάσιος
Επιβλέπων: 
Κοέν Σαμουήλ
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κοέν Σαμουήλ, Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Παπαδογιάννης Νεκτάριος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κοέν Σαμουήλ, Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Κουρής Στυλιανός, Βελεγράκης Μιχαήλ, Τζούρος Θεόδωρος, Μπενής Εμμανουήλ