Προτυποποίηση ειδικών καιρικών καταστάσεων στην περιοχή της Ηπείρου με τη χρήση προγνωστικού μετεωρολογικού μοντέλου

Διδάκτωρ: 
Σιντόση Ουρανία
Επιβλέπων: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης, Κοτρώνη Βασιλική, Κασσωμένος Παύλος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης, Κοτρώνη Βασιλική, Κασσωμένος Παύλος, Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Κατσαφάδος Πέτρος, Πυθαρούλης Ιωάννης, Λώλης Χρήστος