Επίδραση του Li στο επιφανειακό σύστημα C60/Ni(110) και στην αντίδραση CO2 με MgO/W(110)

Διδάκτωρ: 
Σάλτας Βασίλειος
Επιβλέπων: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2000
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Καμαράτος Ματθαίος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Λαδάς Σπυρίδων. Παπαευθυμίου Βασίλειος, Καμαράτος Ματθαίος, Φούλιας Στυλιανός, Κέννου Στυλιανή