Μελέτη μεταλλικών νανοσωματιδίων αργύρου σε μήτρες SiO2 και TiO2 με την φασματοσκοπία συνεχούς και παλμικού ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού

Διδάκτωρ: 
Μήτρικας Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2000
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος, Μουκαρίκα Αλίκη, Κορδάς Γεώργιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος, Μουκαρίκα Αλίκη, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Πομώνης Φίλιππος, Μπάκας Θωμάς, Παπανικολάου Νικόλαος, Καμαράτος Ματθαίος