Χρήση ολοκληρωμάτων διαδρομών και ευσταθών κβαντικών καταστάσεων για τη μελέτη της αλλιλεπίδρασης της ύλης με σύμφωνη και συμπιεσμένη ακτινοβολία

Διδάκτωρ: 
Θραψανιώτης Εμμανούηλ
Επιβλέπων: 
Τσέκερης Περικλής
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2000
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Τσέκερης Περικλής, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Λύρας Ανδρέας
Εξεταστική Επιτροπή: 
Τσέκερης Περικλής, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Μάνεσης Ευάγγελος, Πολυχρονάκος Αλέξιος, Φίλης Ιωάννης, Λύρας Ανδρέας