Δέσμευση ραδιενεργού στροντίου σε όξινα περιβάλλοντα με χρήση υποστυλωμένων φυλλόμορφων αργιλοπυριτικών υλικών και τροποποιημένων μορφών τους

Διδάκτωρ: 
Παπαχριστοδούλου Χριστίνα
Επιβλέπων: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2000
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Πομώνης Φίλιππος, Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Πομώνης Φίλιππος, Παπαγιαννάκος Νικόλαος, Μουκαρίκα Αλίκη, Μπάκας Θωμάς, Ιωαννίδης Κωνστανίνος