Μελέτη τρανζίστορ λεπτών υμενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών με ηλεκτρικές μετρήσεις και θόρυβο χαμηλών συχνοτήτων

Διδάκτωρ: 
Αγγέλης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2000
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Αλεξανδόπουλος Νικόλαος, Στοϊμένος Ιωάννης, Δημητριάδης Χαράλαμπος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Στοϊμένος Ιωάννης, Δημητριάδης Χαράλαμπος, Παπανικολάου Νικόλαος, Ευαγγελάκης Γεώργιος, Ευαγγέλου Ευάγγελος