Παρασκευή και μελέτη ηλεκτρονικών και μαγνητικών ιδιοτήτων των οξειβοριδίων του σιδήρου Fe3BO5 και Fe2BO4

Διδάκτωρ: 
Δούβαλης Αλέξιος
Επιβλέπων: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2000
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος, Μουκαρίκα Αλίκη, Μπάκας Θωμάς
Εξεταστική Επιτροπή: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Παπαευθυμίου Βασίλειος, Μουκαρίκα Αλίκη, Μπάκας Θωμάς, Παπανικολάου Νικόλαος