Μετάβαση μετάλλου - μονωτή και κβαντικό χάος σε πλέγματα με αταξία

Διδάκτωρ: 
Κατωμέρης Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Ευαγγέλου Σπυρίδων
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 1999
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ευαγγέλου Σπυρίδων, Οικονόμου Ελευθέριος, Τσιρώνης Γεώργιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Εταγγέλου Σπυρίδων, Αργυράκης Παναγιώτης, Μπλέρης Γεώργιος, Τσιρώνης Γεώργιος, Παπανικοάου Νικόλαος, Ευαγγελάκης Γεώργιος, Κατσάνος Δημήτριος