Φασματοσκοπική μελέτη με laser των καταστάσεων αυτοϊονισμού 3dnl J=0e-5e και 4pnp J=0e-2e του Ca

Διδάκτωρ: 
Ασημόπουλος Στέφανος
Επιβλέπων: 
Μπολοβίνος Αγησίλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 21 Ιουνίου 1999
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπολοβίνος Αγησίλαος, Τσέκερης Περικλής, Λύρας Ανδρέας
Εξεταστική Επιτροπή: 
Αλυσανδράκης Κωνσταντίνος, Κουρουκλής Γεράσιμος, Κοσμάς Μάριος, Μπολοβίνος Αγησίλαος, Τσέκερης Περικλής, Φίλης Ιωάννης, Λύρας Ανδρέας