Κρυσταλλική δομή και μαγνητικές ιδιότητες των ενώσεων R3(Fe, T)29 και R3(Fe, T) 29 Mx

Διδάκτωρ: 
Gjoka Margarit
Επιβλέπων: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 1999
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος, Μουκαρίκα Αλίκη, Νιάρχος Δημήτριος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παπαϊωάννης, Παπαγεωργόπουλος Χαράλαμπος, Μπάκας Θωμάς, Μουκαρίκα Αλίκη, Καλογήρου Ορέστης